Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

SEQUANA MEDICAL’S NIEUW BEDRAG VAN KAPITAAL EN NIEUW AANTAL AANDELEN

PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

16 februari 2021, 07:00 CET

 

Gent, België, 16 februari 2021 Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de “Vennootschap” of “Sequana Medical“), een vernieuwer in de behandeling van diuretica-resistente vochtoverbelasting in leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen, kondigt, overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, aan dat in het kader van een kapitaalverhoging die werd aangekondigd op 9 februari en werd voltooid op 15 februari 2021 door middel van een private plaatsing met versnelde orderboekprocedure, haar kapitaal werd verhoogd van EUR 1.635.006,12 naar EUR 1.909.241,43 en dat het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen werd verhoogd van 15.778.566 naar 18.425.625 gewone aandelen, door uitgifte van 2.647.059 nieuwe aandelen in totaal.

Daarnaast kondigt Sequana Medical aan dat een aantal houders van aandelenopties (die de vorm hebben van inschrijvingsrechten), in het kader van het ‘2018 Aandelenoptieplan’ voor bestuurders, werknemers en andere personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen (de “2018 Aandelenopties“), een totaal aantal van 12.810 2018 Aandelenopties hebben uitgeoefend tegen een uitoefenprijs per 2018 Aandelenoptie van EUR 7,46. Als gevolg van deze uitoefening van de 2018 Aandelenopties, werd op 15 februari 2021 het kapitaal van de Vennootschap verhoogd tot EUR 1.910.568,55 en werd het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen verhoogd naar 18.438.435 gewone aandelen, door uitgifte van 12.810 nieuwe aandelen in totaal.

Het totaal aantal uitstaande inschrijvingsrechten bedraagt op het moment van dit persbericht 1.295.072, dewelke de houders ervan het recht verlenen om (bij uitoefening) in te schrijven op in totaal 1.791.130 nieuwe aandelen met stemrechten, namelijk:

  • 302.804 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van één inschrijvingsrecht dat werd toegekend in 2016 aan Bootstrap Europe S.C.SP. (het ‘Bootstrap Inschrijvingsrecht’);
  • 295.782 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 102.527 aandelenopties die nog uitstaan in het kader van het ‘Executive Aandelenoptieplan’ voor personeelsleden en consultants van de Vennootschap, dewelke de houders ervan het recht verlenen om ca. 2,88 nieuwe aandelen te verwerven bij uitoefening van één van zijn of haar aandelenopties (de ‘Executive Aandelenopties’);
  • 1.192.544 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 1.192.544 2018 Aandelenopties die nog uitstaan na de voornoemde uitoefening van de 2018 Aandelenopties.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sequana Medical

Lies Vanneste

Director Investor Relations

Tel: +32 498 05 35 79

Email: IR@sequanamedical.com

 

LifeSci Advisors

Chris Maggos

Tel: +41 79 367 6254

Email: chris@lifesciadvisors.com

 

Over Sequana Medical

Sequana Medical is een onderneming in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en het alfapump® platform ontwikkelt voor het behandelen van vochtoverbelasting bij leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen waarbij diuretica niet langer effectief zijn. Vochtoverbelasting is een snelgroeiende complicatie van gevorderde leverziekte veroorzaakt door NASH (niet-alcoholische steatohepatitis)-gerelateerde cirrose en een veel voorkomende complicatie bij hartfalen waarbij resistentie voor diuretica wijdverspreid is bij beide indicaties. De Amerikaanse markt voor de alfapump® als gevolg van NASH-gerelateerde cirrose zal naar verwachting de komende 10-20 jaar meer dan €3 miljard per jaar bedragen. De markt in hartfalen voor de alfapump DSR® wordt geschat op meer dan €5 miljard per jaar tegen 2026 in de VS en EU5. Beide indicaties maken gebruik van de alfapump® van Sequana Medical, een uniek, volledig geïmplanteerd draadloos systeem dat automatisch vloeistof vanuit de buik in de blaas pompt, waar het op natuurlijke wijze wordt verwijderd via urinering.

In de VS, de belangrijkste groeimarkt van de Vennootschap, heeft de FDA de alfapump® een breakthrough device status verleend voor terugkerende en refractaire ascites als gevolg van levercirrose. De tussentijdse resultaten van de lopende Noord-Amerikaanse pivotale studie (POSEIDON) toonden positieve resultaten voor alle primaire eindpunten van de studie. Deze studie is bedoeld om een toekomstige marketingapplicatie van de alfapump® in de VS en Canada te ondersteunen. In Europa is de alfapump® CE-gemarkeerd voor het behandelen van refractaire ascites als gevolg van levercirrose en maligne ascites en is opgenomen in belangrijke klinische praktijkrichtlijnen. Tot nu toe zijn meer dan 800 alfapump® toestellen geïmplanteerd. Voortbouwend op haar bewezen alfapump® platform, ontwikkelt Sequana Medical de alfapump DSR®, een baanbrekende, gepatenteerde aanpak voor vochtoverbelasting door hartfalen. Klinische proof-of-concept werd behaald in een eerste studie bij mensen met een enkelvoudige dosis DSR® en werd verder onderschreven door sterke tussentijdse resultaten voor veiligheid en werkzaamheid in de lopende alfapump DSR® studie met herhaalde doses (RED DESERT) bij patiënten met hartfalen.

De hoofdzetel van Sequana Medical is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is beschikbaar op de website www.sequanamedical.com.

Belangrijke Regulatoire Disclaimers:

Het alfapump® systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump® systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van cirrose. Voor meer informatie over de POSEIDON klinische studie zie www.poseidonstudy.com. De DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. De DSR®-therapie is momenteel niet goedgekeurd voor klinisch onderzoek in de Verenigde Staten of Canada. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump® systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

 

Note: alfapump® is een geregistreerd handelsmerk. DSR® en alfapump DSR® zijn geregistreerde handelsmerken in de Benelux.

 

Download het volledige persbericht

Related Posts

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN