Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van cirrose. Voor meer informatie over de POSEIDON klinische studie zie www.poseidonstudy.com.
De DSR-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond.
De DSR-therapie is momenteel niet goedgekeurd voor klinisch onderzoek in de Verenigde Staten of Canada. Er is geen verband tussen de DSR-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa.

Aandelenprijs

SEQUANA MEDICAL

ISIN: XXXXXXXXXXXXX-XXXX Updated at 11:05:33

EURO 22.40

XXXXX.XX

+2.18%

For more information, please consult Euronext

Prev close
21.84

Open
20.60

Volume
17578

Lowest price
10.10

Highest price
20.20

Bid price
20.60

Ask price
20.60

Trading sessions
200

Capitalization
246.01M

Aandelen info

Status sinds 27 januari 2020

  • Uitstaand maatschappelijk kapitaal: EUR 1.635.006,12
  • Uitstaande stemrechtverlenende effecten: 15.778.566 aandelen
  • Uitstaande stemrechten (“noemer”): 15.778.566 stemrechten
  • Stemrechtverlenende effecten die nog kunnen worden uitgegeven: 1.855.825 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stemrecht)
Belangrijkste Deelnemingen
Laatste update: 21 februari 2020

Overzicht van belangrijkste deelnemingen

Deze grafiek stelt Sequana Medical’s belangrijkste aandeelhouders voor, op basis van de kennisgevingen ontvangen tot op heden door de Vennootschap.

Overzicht van kennisgevingen ontvangen tot op heden

De Belgische Transparantiewet verwijst naar artikel 14 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 m.b.t. de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
Krachtens deze Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Voor meer informatie en de nodige kennisgevingsformulieren, gelieve contact op te nemen met Sequana Medical Investor Relations (ir@sequanamedical.com) of het FSMA.

Shareholder Date of notification Transparency notification Press release
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV / Belfius Insurance SA 18-Feb-2020 Download pdf 21-Feb-2020
Capricorn Heath-tech Fund NV / Quest for Growth NV 14-Feb-2020 Download pdf 21-Feb-2020
GRAC Société Simple 30-Jan-2020 Download pdf 03-Feb-2020
NeoMed IV Extension L.P. / NeoMed Innovation V L.P. 30-Jan-2020 Download pdf 03-Feb-2020
Newton Biocapital I Pricav Privée SA 21-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Venture Incubator AG / VI Partners AG 21-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
NeoMed IV Extension L.P. / NeoMed Innovation V L.P. 20-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
LSP Health Economics Fund Management B.V. 19-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij N.V. 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Capricorn Health-tech Fund NV / Quest for Growth NV 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Aandeelhoudersvergaderingen
Andere Regelgevende Informatie

We would like to use cookies to better understand your use of this website. This enables us to improve your future experience on our website. Detailed information about the use of cookies on this website and how you can manage or withdraw your consent at any time can be found in our. Privacy & Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close