Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van cirrose. Voor meer informatie over de POSEIDON klinische studie zie www.poseidonstudy.com.
De DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond.
De DSR®-therapie is momenteel niet goedgekeurd voor klinisch onderzoek in de Verenigde Staten of Canada. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa.

Aandelenprijs

SEQUANA MEDICAL

ISIN: XXXXXXXXXXXXX-XXXX Updated at 11:05:33

EURO 22.40

XXXXX.XX

+2.18%

For more information, please consult Euronext

Prev close
21.84

Open
20.60

Volume
17578

Lowest price
10.10

Highest price
20.20

Bid price
20.60

Ask price
20.60

Trading sessions
200

Capitalization
246.01M

Aandelen info

Status sinds 10 maart 2022

  • Uitstaand maatschappelijk kapitaal: EUR 2.460.486,98
  • Uitstaande stemrechtverlenende effecten: 23.746.528 aandelen
  • Uitstaande stemrechten (“noemer”): 23.746.528 stemrechten
  • Stemrechtverlenende effecten die nog kunnen worden uitgegeven: 2.691.546 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stemrecht)
Belangrijkste Deelnemingen

Laatste update: 6 februari 2023

Overzicht van belangrijkste deelnemingen

Deze grafiek stelt Sequana Medical’s belangrijkste aandeelhouders voor, op basis van de kennisgevingen ontvangen tot op heden door de Vennootschap.

Chart by Visualizer
Overzicht van kennisgevingen ontvangen tot op heden

De Belgische Transparantiewet verwijst naar artikel 14 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 m.b.t. de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
Krachtens deze Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Voor meer informatie en de nodige kennisgevingsformulieren, gelieve contact op te nemen met Sequana Medical Investor Relations (ir@sequanamedical.com) of het FSMA.

Shareholder Date of notification Transparency notification Press release
NeoMed IV Extension Limited / NeoMed Innovation V Limited 06-Feb-2023 Download pdf 09-Feb-2023
Rosetta Capital Ltd 06-Feb-2023 Download pdf 09-Feb-2023
GRAC société simple 22-Mar-2022 Download pdf 28-Mar-2022
Partners in Equity V B.V. 16-Mar-2022 Download pdf 18-Mar-2022
Newton Biocapital I SA 15-Mar-2022 Download pdf 18-Mar-2022
Sensinnovat BV 15-Mar-2022 Download pdf 18-Mar-2022
NeoMed IV Extension Limited / NeoMed Innovation V Limited 14-Mar-2022 Download pdf 18-Mar-2022
Venture Incubator AG / VI Partners AG 19-Feb-2021 Download pdf 23-Feb-2021
LSP Health Economics Fund Management B.V. 19-Feb-2021 Download pdf 23-Feb-2021
NeoMed IV Extension L.P. / NeoMed Innovation V L.P. 19-Feb-2021 Download pdf 23-Feb-2021
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV / Belfius Insurance SA 18-Feb-2020 Download pdf 21-Feb-2020
Capricorn Heath-tech Fund NV / Quest for Growth NV 14-Feb-2020 Download pdf 21-Feb-2020
GRAC Société Simple 30-Jan-2020 Download pdf 03-Feb-2020
NeoMed IV Extension L.P. / NeoMed Innovation V L.P. 30-Jan-2020 Download pdf 03-Feb-2020
Newton Biocapital I Pricav Privée SA 21-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Venture Incubator AG / VI Partners AG 21-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
NeoMed IV Extension L.P. / NeoMed Innovation V L.P. 20-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
LSP Health Economics Fund Management B.V. 19-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij N.V. 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Capricorn Health-tech Fund NV / Quest for Growth NV 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Aandeelhoudersvergaderingen

10 februari, 2023

Buitengewone Algemene Vergadering

Notulen BAV

Oproeping

Aanwezigheidsformulier NL/EN

Formulier voor Volmacht NL/EN

Formulier voor Stemming per brief NL/EN

Aantal Uitstaande Aandelen NL/EN

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Commissaris

Remuneratiebeleid


27 mei, 2022

Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering

Notulen JAV

Notulen BAV

Oproeping

Aanwezigheidsformulier

Formulier voor Volmacht

Formulier voor Stemming per Brief

Aantal Uitstaande Aandelen en Stemrechten

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021 – European Single Electronic Format (ESEF)

Jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Verslag van de commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Verslag van de commissaris over de Bootstrap Warrants

Verslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Verslag van de Raad van Bestuur over de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Verslag van de Raad van Bestuur over de Bootstrap Warrants

Remuneratiebeleid


27 mei, 2021

Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering

Notulen JAV

Notulen BAV

Oproeping

Aanwezigheidsformulier

Formulier voor Volmacht

Formulier voor Stemming per Brief

Aantal Uitstaande Aandelen en Stemrechten

Jaarverslag 2020

Jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Verslag van de commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Verslag van de commissaris over de 2021 Aandelenopties 2020

Verslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Verslag van de Raad van Bestuur over de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Verslag van de Raad van Bestuur over de 2021 Aandelenopties


28 mei, 2020

Jaarlijkse en Buitengewone Algemene Vergadering

Notulen JAV

Notulen BAV

Oproeping

Toelichting

Formulier voor Volmacht

Formulier voor Stemming per Brief

Aantal Uitstaande Aandelen en Stemrechten

Jaarverslag 2019

Jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Verslag van de commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019


23 mei, 2019

Jaarlijkse Algemene Vergadering

Notulen

Uitnodiging

Toelichting

Formulier voor Volmacht

Formulier voor Stemming per brief

Aantal Uitstaande Aandelen en Stemrechten

Deelnemingsformulier

Jaarverslag 2018

Jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Verslag van de commissaris over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018


25 april, 2019

Buitengewone Algemene Vergadering

Notulen NL

Uitnodiging

Toelichting

Formulier voor Volmacht

Formulier voor Stemming per brief

Aantal Uitstaande Aandelen en Stemrechten

Andere Regelgevende Informatie

7 maart, 2022

Artikel 7:198 juncto artikelen 7:179, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Commissaris


25 maart, 2021

Artikel 7:198 juncto artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Commissaris


9 februari, 2021

Artikel 7:198 juncto artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Commissaris


27 januari, 2020

Artikel 7:198 juncto artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Verslag van de Raad van Bestuur

Verslag van de Commissaris over het voorstel van kapitaalverhoging (binnen het kader van het toegestaan kapitaal) met opheffing van het voorkeurrecht

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN

    We would like to use cookies to better understand your use of this website. This enables us to improve your future experience on our website. Detailed information about the use of cookies on this website and how you can manage or withdraw your consent at any time can be found in our. Privacy & Cookie Policy

    The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

    Close