Aandelenprijs

SEQUANA MEDICAL

ISIN: XXXXXXXXXXXXX-XXXX Updated at 11:05:33

EURO 22.40

XXXXX.XX

+2.18%

For more information, please consult Euronext

Prev close
21.84

Open
20.60

Volume
17578

Lowest price
10.10

Highest price
20.20

Bid price
20.60

Ask price
20.60

Trading sessions
200

Capitalization
246.01M

Aandelen info

Status sinds 18 maart 2019

  • Uitstaand maatschappelijk kapitaal: EUR 1.306.939,52
  • Uitstaande stemrechtverlenende effecten: 12.611.900 aandelen
  • Uitstaande stemrechten (“noemer”): 12.611.900 stemrechten
  • Stemrechtverlenende effecten die nog kunnen worden uitgegeven: 1.884.750 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stemrecht)
Belangrijkste Deelnemingen
Laatste update: 22 februari 2019

Overzicht van belangrijkste deelnemingen

Deze grafiek stelt Sequana Medical’s belangrijkste aandeelhouders voor, op basis van de kennisgevingen ontvangen tot op heden door de Vennootschap.

Overzicht van kennisgevingen ontvangen tot op heden

De Belgische Transparantiewet verwijst naar artikel 14 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 m.b.t. de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
Krachtens deze Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

Voor meer informatie en de nodige kennisgevingsformulieren, gelieve contact op te nemen met Sequana Medical Investor Relations (ir@sequanamedical.com) of het FSMA.

Shareholder Date of notification Transparency notification Press release
Newton Biocapital I Pricav Privée SA 21-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Venture Incubator AG / VI Partners AG 21-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
NeoMed IV Extension L.P. / NeoMed Innovation V L.P. 20-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
LSP Health Economics Fund Management B.V. 19-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij N.V. 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Capricorn Health-tech Fund NV / Quest for Growth NV 18-Feb-2019 Download pdf 25-Feb-2019
Analysten
KBC Securities

Lenny Van Steenhuyse & Sandra Cauwenberghs


Kempen

Alex Cogut & Ingrid Gafanhao


Mirabaud

Daniel Jelovcan

Alle meningen, inschattingen of voorspellingen met betrekking tot de prestaties van Sequana Medical door deze analisten zijn die van de auteur en weerspiegelen niet de mening van Sequana Medical en haar management. Sequana Medical houdt door zijn verwijzing hierboven of verspreiding ervan niet in dat deze informatie, conclusies of aanbevelingen worden onderschreven of samenvallen.
Indien u een kopie van hun onderzoeksrapporten wenst, gelieve contact op te nemen met hun respectievelijke instellingen.

Aandeelhoudersvergaderingen

We would like to use cookies to better understand your use of this website. This enables us to improve your future experience on our website. Detailed information about the use of cookies on this website and how you can manage or withdraw your consent at any time can be found in our
Privacy & Cookie Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close