Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Financiële Kalender

19 september, 2024

2024 halfjaarresultaten
Financiële verslagen
2023 Jaarverslag

2023 Jaarverslag


2023 Halfjaarverslag

2023 Halfjaarverslag


2022 Jaarverslag

2022 Jaarverslag


2022 Jaarverslag

2022 Jaarverslag – European Single Electronic Format (ESEF)


2022 Halfjaarverslag

2022 Halfjaarverslag


2021 Jaarverslag

2021 Jaarverslag


2021 Jaarverslag

2021 Jaarverslag – European Single Electronic Format (ESEF)


2021 Halfjaarverslag

2021 Halfjaarverslag


2020 Jaarverslag

2020 Jaarverslag


2020 Halfjaarverslag

2020 Halfjaarverslag


2019 Jaarverslag

2019 Jaarverslag


2019 Statutaire Jaarrekening

2019 Statutaire Jaarrekening


2019 Halfjaarverslag

2019 Halfjaarverslag


2018 Jaarverslag

2018 Jaarverslag


2018 Statutaire Jaarrekening

2018 Statutaire Jaarrekening

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN