Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Leveraandoeningen en maligne ascites

Lopende studies
Gepubliceerde & Voorgestelde studies
Andere alfapump publicaties

POSEIDON STUDIE

Dit is een single-arm, open-label studie voor de alfapump® met cross-over tussen de studiepersonen, in patiënten met terugkerende of refractaire ascites als gevolg van levercirrose in centra in de VS en Canada. Alle patiënten werden opgenomen in de studie en geïmplanteerd met de alfapump®. Patiënten in de Pivotal Cohort startten met een pre-implant observatieperiode van drie maanden, waarin zij de standaardbehandeling, bestaande uit paracentese, kregen voordat de alfapump® werd geïmplanteerd. Van de 71 patiënten die in de Pivotal Cohort werden opgenomen, werden er 40 patiënten geïmplanteerd met de alfapump®. De studie liet toe dat extra patiënten werden opgenomen in een Roll-In Cohort, om zeker te stellen dat nieuwe centra ervaring hadden met de alfapump® implantatie voordat patiënten opnamen in de Pivotal Cohort. Uiteindelijk werden er in de Roll-In Cohort 29 patiënten geïmplanteerd met de alfapump®.

Het primaire eindpunt voor werkzaamheid omvat het aantal patiënten met een daling van 50% in therapeutische paracenteses in de post-implant observatieperiode (maand vier tot maand zes na implantatie) in vergelijking met de pre-implant observatieperiode. Het primaire veiligheidseindpunt is het percentage alfapump® gerelateerde re-interventies dat wordt beoordeeld door het Clinical Events Committee. De patiënten zullen gedurende maximaal twee jaar worden gevold voor analyse van secundaire eindpunten zoals veiligheid (toestel en/of procedure-gerelateerde bijwerkingen), levenskwaliteit (beoordeeld door de algemene SF-36 evenals ziektespecifieke Ascites-Q vragenlijsten), nutritionele toestand van de patiënt, gezondheidseconomische eindpunten en algemene overleving. Voor meer informatie over de studie, raadpleeg clinicaltrials.gov (NCT03973866).

  • Eén jaar follow-up data van POSEIDON Pivotal Cohort: Persbericht op 19 oktober 2023
  • Bijkomende resultaten POSEIDON Pivotal Cohort gepresenteerd op EASL 2023: Webcast door Sequana Medical op 21 juni 2023
  • Topline resultaten POSEIDON Pivotal Cohort: Webcast door Sequana Medical op 25 oktober 2022
  • Tussentijdse resultaten POSEIDON Roll-In Cohort: Webcast door Sequana Medical op 1 juli 2021

ARIA pump STUDIE

Dit is een prospectieve, multi-center, open-label, gerandomiseerde, gezondheid-economische studie in Frankrijk om de cost utility van de alfapump® te evalueren tegenover standaardzorg bij 90 patiënten met refractaire ascites door levercirrose, waarvan 60 patiënten die niet wachten op een levertransplantatie en 30 patiënten wachtende op een levertransplantatie, over een periode van 12 maanden. De doelstelling van deze studie is het ondersteunen van de Franse terugbetaling. De studie wordt gefinancierd door de Franse overheid en uitgevoerd en gesponsord door vooraanstaande Franse artsen (NCT03506893).

TOPMOST REGISTRY

Dit is een Europees register om gegevens te verzamelen over prospectief geregistreerde patiënten bij wie de alfapump® werd geïmplanterd in commerciële centra in Europa. Het register wordt ondersteund door belangrijke opinieleiders en zal het adverse event profiel van de alfapump® beoordelen na de technische verbeteringen aan het product design en de zorgprotocollen, alsook de doeltreffendheid in levensechte omstandigheden. De patiënten worden op continue basis geregistreerd en er zullen op geregelde tijdstippen tussentijdse resultaten gerapporteerd worden.

RETROSPECTIEVE MALIGNE ASCITES STUDIE

Retrospectieve, multi-center, open-label studie in Europa om de prestaties en de veiligheid van de alfapump® te evalueren bij 17 patiënten met maligne ascites (NCT03200106).

Fotopoulou et al., BMC Palliative Care, 2019
Abstract | Poster door Fotopoulou et al., IGCS, 2018


MOSAIC IDE HAALBAARHEIDSSTUDIE

Prospectieve, multi-center, open-label, single-arm studie in Noord-Amerika om de veiligheid en doeltreffendheid van de alfapump® te evalueren bij 30 patiënten met recurrente of refractaire lever ascites die niet geschikt zijn voor TIPS (NCT02400164).

Wong at al., liver Transplantation, 2020
Abstract | Poster by Wong et al., AASLD, 2017
Poster by Wong et al., AASLD, 2018


HANNOVER STUDIE
Retrospectieve, single-center studie bij de Hannover Medical School om de alfapump® te onderzoeken als een alternatief voor LVP bij 21 patiënten met refractaire lever ascites met een tegenindicatie voor TIPS of levertransplantatie.

Solbach et al., European Journal of Gasteroenterology & Hepatology, 2018


PMSR
Prospectieve, multi-center, open-label, observationele studie in Europa ontworpen voor het volgen van 100 patiënten met refractaire lever ascites met een tegenindicatie voor TIPS en daardoor behandeld met een alfapump® gedurende een periode tot 24 maanden (NCT01532427).

Stirnimann et al., Liver International, 2022 (data van 106 patiënten)
Stirnimann et al., Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2017 (data van de eerste 56 patiënten)
Hoofdartikel door Macdonald and Jalan, Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 2017


RCT
Prospectieve, multi-center, open-label, gerandomiseerde en gecontroleerde studie in Europa van de alfapump® versus LVP standaardzorg bij 58 patiënten met refractaire lever ascites (NCT01528410).

Bureau et al., Journal of Hepatology, 2017
Stepanova et al., Quality of Life Research, 2018


PIONEER STUDIE
Prospectieve, multi-center, open-label, ongecontroleerde studie in Europa om de veiligheid en de prestaties van de alfapump® te evalueren bij 40 patiënten met refractaire lever ascites en diuretische resistentie (NCT01030185).

Bellot et al., Journal of Hepatology, 2013

Consensus care recommendations for alfapump® in cirrhotic patients with refractory or recurrent ascites

Niels Kristian Aagaard et al., BMC Gastroenterology, 2022


Chirurgische techniek voor plaatsing van de automated low flow ascites pump (alfapump®).

Dembinski et al., Springer Langenbeck’s Archives of Surgery, 2020


Case study van behandeling van een patiënt met maligne ascites die de alfapump® gebruikt.

Storni et al., The American Journal of Gastroenterology, 2018


Beoordeling van de beschikbare gegevens over de selectie van patiënten, doeltreffendheid en veiligheid van de alfapump® en aanbevelingen voor het beheer van patiënten behandeld met de alfapump®.

Stirnimann et al., Therapeutics Advances in Gastroenterology, 2017

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN