Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Hartfalen & vochtoverbelasting

Hartfalen

Hartfalen is een progressieve aandoening die resulteert in de onmogelijkheid van het hart om voldoende bloed te pompen en zo zuurstof te leveren om de andere organen in het lichaam te ondersteunen. De American Heart Association schat dat 6,5 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten van 20 jaar en ouder lijden aan hartfalen en men verwacht dat dat aantal tegen 2030 zal gestegen zijn naar 8 miljoen. bron

Oorzaken van hartfalen omvatten coronaire hartziekte, hartaanvallen, hoge bloeddruk en defecte hartkleppen.
Harfalen kan het normaal functioneren van de nieren verstoren, hun vermogen om natrium uit te scheiden verzwakken en mechanismen triggeren die de retentie van water veroorzaken, wat resulteert in vochtoverbelasting. Patiënten met hartfalen ervaren in het algemeen kortademigheid, vermoeidheid, moeilijkheden om te bewegen en te sporten en opgezwollen benen. Het verhoogde volume aan vocht verhoogt de belasting op het verzwakte hart, wat het probleem verergert.

Vochtverbelasting

Achtergrond
Vochtoverbelasting is een groot klinisch probleem en de belangrijkste reden van hospitalisatie voor patiënten die lijden aan hartfalen. Er zijn ongeveer 1 miljoen mensen in de VS die jaarlijks in het hospitaal opgenomen worden omwille van hartfalen en 90% van deze opnames zijn het gevolg van symptomen van vochtoverbelasting. bron
Daarenboven worden 1 op 4 patiënten weer opgenomen binnen de 30 dagen en 1 op 2 patiënten binnen de 6 maanden na ontslag. bron
De kost voor hospitalisaties gerelateerd aan hartfalen in de VS wordt geschat op $ 13 miljard per jaar.bron

Vochtoverbelasting wordt momenteel behandeld door het toedienen van diuretica, wat er regelmatig toe leidt dat patiënten nierfalen ontwikkelen en een geschatte 40% van patiënten met hartfalen ervaart resistentie of intolerantie voor diuretica. bron
Eens patiënten resistent of intolerant worden voor diuretica of nierfalen ontwikkelen, zijn de klinische alternatieven beperkt en hebben ze aanzienlijke beperkingen.

Het behouden van een constante concentratie van natrium in het lichaam is een belangrijke fysiologische parameter die vitaal is voor de gezondheid van de patiënt. Een concentratie die te hoog is zal leiden tot hyperatremia en een concentratie die te laag is zal leiden tot hyponatremia.

Het antwoord van het lichaam op hartfalen zorgt ervoor dat de natriumniveaus toenemen

Om de balans te herstellen, houdt het lichaam water vast wat leidt tot een vochtoverbelasting en verhoogde belasting op het hart.

Uitdagingen van diuretische therapie
De belangrijkste uitdaging bij het aanpakken van vochtoverbelasting is dat het verwijderen van water uit het lichaam zonder het verwijderen van de overeenkomstige hoeveelheid natrium enkel resulteert in een tijdelijke vermindering van het volume vocht.

Weerstand tegen diuretica komt vaak voor en toxiciteit is goed beschreven. Traditionele diuretische benaderingen verwijderen voornamelijk hypotone urine en het resulterende verlies van natrium is laag. Daardoor verhoogt de natriumconcentratie in het lichaam en om dit te herstellen voegt het lichaam ofwel vocht toe door te eten of te drinken, ofwel vermindert vochtverlies door urine. In de meeste gevallen zal het lichaam zijn natriumreserves behouden, omdat natrium door het lichaam beschouwd wordt als een schaarse bron.

Hartfalen & vochtoverbelasting

Hartfalen

Hartfalen is een progressieve aandoening die resulteert in de onmogelijkheid van het hart om voldoende bloed te pompen en zo zuurstof te leveren om de andere organen in het lichaam te ondersteunen. De American Heart Association schat dat 6,5 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten van 20 jaar en ouder lijden aan hartfalen en men verwacht dat dat aantal tegen 2030 zal gestegen zijn naar 8 miljoen. bron

Oorzaken van hartfalen omvatten coronaire hartziekte, hartaanvallen, hoge bloeddruk en defecte hartkleppen.
Harfalen kan het normaal functioneren van de nieren verstoren, hun vermogen om natrium uit te scheiden verzwakken en mechanismen triggeren die de retentie van water veroorzaken, wat resulteert in vochtoverbelasting. Patiënten met hartfalen ervaren in het algemeen kortademigheid, vermoeidheid, moeilijkheden om te bewegen en te sporten en opgezwollen benen. Het verhoogde volume aan vocht verhoogt de belasting op het verzwakte hart, wat het probleem verergert.

Vochtverbelasting

Achtergrond
Vochtoverbelasting is een groot klinisch probleem en de belangrijkste reden van hospitalisatie voor patiënten die lijden aan hartfalen. Er zijn ongeveer 1 miljoen mensen in de VS die jaarlijks in het hospitaal opgenomen worden omwille van hartfalen en 90% van deze opnames zijn het gevolg van symptomen van vochtoverbelasting. bron
Daarenboven worden 1 op 4 patiënten weer opgenomen binnen de 30 dagen en 1 op 2 patiënten binnen de 6 maanden na ontslag. bron
De kost voor hospitalisaties gerelateerd aan hartfalen in de VS wordt geschat op $ 13 miljard per jaar.bron

Vochtoverbelasting wordt momenteel behandeld door het toedienen van diuretica, wat er regelmatig toe leidt dat patiënten nierfalen ontwikkelen en een geschatte 40% van patiënten met hartfalen ervaart resistentie of intolerantie voor diuretica. bron
Eens patiënten resistent of intolerant worden voor diuretica of nierfalen ontwikkelen, zijn de klinische alternatieven beperkt en hebben ze aanzienlijke beperkingen.

Het behouden van een constante concentratie van natrium in het lichaam is een belangrijke fysiologische parameter die vitaal is voor de gezondheid van de patiënt. Een concentratie die te hoog is zal leiden tot hyperatremia en een concentratie die te laag is zal leiden tot hyponatremia.

Het antwoord van het lichaam op hartfalen zorgt ervoor dat de natriumniveaus toenemen

Om de balans te herstellen, houdt het lichaam water vast wat leidt tot een vochtoverbelasting en verhoogde belasting op het hart.

Uitdagingen van diuretische therapie
De belangrijkste uitdaging bij het aanpakken van vochtoverbelasting is dat het verwijderen van water uit het lichaam zonder het verwijderen van de overeenkomstige hoeveelheid natrium enkel resulteert in een tijdelijke vermindering van het volume vocht.

Weerstand tegen diuretica komt vaak voor en toxiciteit is goed beschreven. Traditionele diuretische benaderingen verwijderen voornamelijk hypotone urine en het resulterende verlies van natrium is laag. Daardoor verhoogt de natriumconcentratie in het lichaam en om dit te herstellen voegt het lichaam ofwel vocht toe door te eten of te drinken, ofwel vermindert vochtverlies door urine. In de meeste gevallen zal het lichaam zijn natriumreserves behouden, omdat natrium door het lichaam beschouwd wordt als een schaarse bron.

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN