Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Patents

This webpage serves as notice under 35 U.S.C. §287(a) that the following products are protected by one or more U.S. patents. Each product also may be covered by one or more foreign patents, and additional patent application(s) may be pending.

The following list of products and U.S. patents may not be all inclusive, and other products not listed here may be protected by one or more patents.

Product Patent(s)
alfapump® system Covered by one or more of the following U.S. patents: 7909790, 9039652, 9149613, 10252037 and 11235131
DSR® Covered by one or more of the following U.S. patents: 10898631, 10918778, 11559618
alfapump DSR® Covered by one or more of the following U.S. patents: 9956336, 10569003, 11464891, 11602583

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN