Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Hartfalen

Lopende studies
Gepubliceerde en gepresenteerde studies

MOJAVE STUDIE

Dit is een gerandomiseerde, gecontroleerde Fase 1/2a studie in de VS, dat de veiligheid en werkzaamheid van DSR 2.0 zal evalueren bij diuretica-resistente patiënten met chronisch hartfalen met aanhoudende congestie.
De studie start met een niet-gerandomiseerd cohort van drie in aanmerking komende patiënten behandeld met DSR 2.0, toegediend via een peritoneale dialyse (PD) katheter, bovenop de geoptimaliseerde gebruikelijke zorg voor congestief hartfalen gedurende maximaal vier weken, gevolgd door een veiligheidsopvolgingsperiode van drie maanden. Voortgang naar het mutli-centra gerandomiseerde cohort van maximaal 30 extra patiënten is afhankelijk van goedkeuring door de Data and Safety Monitoring Board (DSMB) na beoordeling van de niet-gerandomiseerde cohortdata.

Het gerandomiseerde cohort zal uit maximaal 20 gerandomiseerde patiënten bestaan die worden behandeld met DSR 2.0, toegediend via een PD-katheter, bovenop de geoptimaliseerde gebruikelijke zorg voor congestief hartfalen gedurende maximaal vier weken en maximaal tien gerandomiseerde patiënten die alleen worden behandeld met intraveneuze lisdiuretica als onderdeel van maximale gebruikelijke zorg voor congestief hartfalen. Na vier weken behandeling is er een veiligheidsopvolgingsperiode van drie maanden.

Primaire en secundaire eindpunten voor veiligheid en werkzaamheid zijn onder meer het aantal bijwerkingen en ernstige bijwerkingen en de verbetering van de diuretische respons (gemeten als een zes-uur urine natrium output) vanaf de baseline tot het einde van de behandelingsperiode. Verkennende eindpunten gemeten vanaf de baseline tot het einde van de behandelingsperiode omvatten verandering in gewicht (volumestatus), creatinine (een merker van de nierfunctie), natriuretische peptiden (een merker van hartfalen) en New York Heart Association (NYHA) functionele klasse; en het aantal aan hartfalen gerelateerde heropnames in het ziekenhuis.

  • Resultaten van de niet-gerandomiseerde MOJAVE Cohort: Persbericht op 19 november 2023

SAHARA – DSR STUDIE MET HERHAALDE TOEDIENING BIJ PATIËNTEN MET GEDECOMPENSEERD HARTFALEN

SAHARA is een prospectieve, gerandomiseerde, open-labelstudie in meerdere centra om de veiligheid en haalbaarheid van DSR therapie te evalueren bij patiënten met hartfalen met aanhoudende congestie en resistent zijn aan lisdiuretica. Patiënten zullen een diuretica challenge ondergaan om hun respons op diuretica te kwantificeren, dewelke op specifieke tijdstippen tijdens de studie herhaald zal worden. Aan het begin van de behandelingsperiode van de studie zullen lisdiuretica worden weerhouden en patiënten zullen 1:1 worden gerandomiseerd voor DSR-therapie met of zonder SGLT2-remmer om hun effect op de DSR-therapie te evalueren. Patiënten zullen gedurende twee weken intensieve DSR-therapie ondergaan met DSR D10% infusate (fase 1), die tot twee keer kan worden herhaald afhankelijk van hun euvolemische toestand, diuretische respons en stabiele DSR-dosering aan het eind van fase 1. Patiënten die euvolemie hebben bereikt en een adequate diuretische respons hebben, gaan over naar de onderhoudsfase van de DSR-behandeling met maandelijkse DSR-dosering gedurende 16 weken (fase 2).

De primaire eindpunten voor veiligheid en verdraagbaarheid omvatten het aantal behandelings-, apparaat- of proceduregerelateerde ernstige ongewenste voorvallen tot het einde van de onderhoudsfase. Secundaire haalbaarheidseindpunten zijn onder meer het vermogen van DSR-therapie om euvolemie te herstellen en te handhaven zonder de noodzaak van aanvullende behandeling met lisdiuretica. Bijkomende exploratieve eindpunten zullen de mogelijke impact van SGLT-2-remmers op DSR-therapie evalueren. De studie wordt uitgevoerd in maximaal drie klinische centra in de Republiek Georgië. Voor meer informatie over de studie kunt u terecht op clinicaltrials.gov (NCT04882358).

  • Testani et al., European Journal of Heart Failure, 2024
  • Positieve topline resultaten SAHARA: Persbericht op 15 november 2022
  • Positieve interim resultaten SAHARA: Webcast door Sequana Medical op 19 juli 2022 en Presentatie door Dr. Testani op THT 2022

RED DESERT – DSR STUDIE MET HERHAALDE TOEDIENING IN PATIËNTEN MET HARTFALEN OP HOGE DOSES DIURETICA

Prospectieve, single-arm, first-in-human studie met herhaalde toediening om de veiligheid en haalbaarheid van DSR te evalueren bij diuretica-resistente patiënten met hartfalen. De resultaten toonden aan dat herhaalde DSR-therapie de hoge dosis lisdiuretica van patiënten effectief kon vervangen en hun diuretische respons en algemene cardio-renale toestand kon herstellen. Deze sterke resultaten werden gepresenteerd op het Heart Failure 2021 Online Congress als onderdeel van de Late Breaking Science Results en werden geselecteerd als één van de hoogtepunten van het congres.

  • Presentatie door Dr. Testani tijdens THT 2022
  • Presentatie door Dr. Testani tijdens Heart Failure 2021
  • Abstract “First in Human Experience with Alfapump DSR System in Diuretic Resistant Chronic Heart Failure”
  • Webcast door Sequana Medical management op 11 mei 2021

DSR® KLINISCHE PROOF OF CONEPT STUDIE

Eerste single dose DSR® proof of concept studie in mensen om de veiligheid, verdraagbaarheid en impact van direct sodium removal therapie te evalueren in 10 patiënten die peritoneale dialyse (PD) ondergingen. Resultaten werden geselecteerd voor de late-breaking abstract sessie op Heart Failure 2019.


DSR® PREKLINISCHE PROOF OF CONCEPT STUDIESingle-dose, single-arm pre-klinische proof of concept studie om de impact van Direct Sodium Removal therapie te evalueren in 15 gezonde varkens en 5 varkens met experimenteel geïnduceerd hartfalen via tamponade.

  • Poster door Testani et al., HFSA, 2018

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN