Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Disclaimer

Lees dit zorgvuldig door, het is van toepassing op alle personen die deze website bezoeken. De volgende pagina’s bevatten informatie betreffende een aanbod en/of toelating tot verhandeling op een gereglementeerde markt met betrekking tot effecten van Sequana Medical NV (“Sequana Medical“). Deze informatie mag niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven op basis van toepasselijke regels van effectenrecht.


    Bevestig land

    PERSBERICHTEN

    INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN