Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Transparantiekennisgevingen van Aandeelhouders

Gereglementeerde Informatie

Gent, BELGIË – 3 februari 2020 – Sequana Medical NV (Euronext Brussels: SEQUA) (de “Vennootschap” of “Sequana Medical“), een vernieuwer in de behandeling van vochtophoping in leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen, kondigt vandaag aan dat zij, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de “Transparantiewet“), transparantiekennisgevingen heeft ontvangen van de aandeelhouders hieronder opgesomd, met vermelding van het aantal stemrechten verbonden aan de aandelen die naast hun respectieve naam in de onderstaande tabel werden vermeld.

  Reden voor de kennisgeving Gehouden aandelen en stemrechten
Aantal % van het total aantal uitstaande aandelen(1)
NeoMed IV Extension L.P. / NeoMed Innovation V L.P.(2) Passieve drempeloverschrijding 4.270.807 27,07%
GRAC Société Simple(3) Verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 833.333 5,28%

 

Noten:

  • Het totaal aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap op 27 januari 2020 bedraagt 15.778.566, waarbij elk aandeel recht geeft op een (1) stem (zijnde 15.778.566 stemrechten in totaal. Dit aantal houdt rekening met de nieuwe aandelen die werden uitgegeven naar aanleiding een kapitaalverhoging die werd aangekondigd op 22 januari 2020 en werd voltooid op 27 januari 2020 door middel van een private plaatsing met versnelde orderboekprocedure.
  • Een moederonderneming of een controlerende persoon van NeoMed IV Extension L.P. (“NeoMed IV“) en NeoMed Innovation V L.P. (“NeoMed V“) heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 30 januari 2020 gemeld dat de totale deelneming van NeoMed IV en NeoMed V de drempel van 30% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap heeft onderschreden. De kennisgeving verduidelijkt voorts dat NeoMed IV als NeoMed V, elk een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Jersey (“a private limited company incorporated in Jersey“) zijn en elk gecontroleerd worden door hun vermogensbeheerder NeoMed Management (Jersey) Limited (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Jersey (“a private limited company incorporated in Jersey“) en dat NeoMed Management (Jersey) Limited door Erik Amble, Claudio Nessi, Dina Chaya en Pål Jensen wordt gecontroleerd. De kennisgeving vermeldt ook dat (a) NeoMed IV en NeoMed V elk geen eigenaar zijn van de effecten van de Vennootschap maar partnerships beheren die eigenaar zijn van de stemrechten verbonden aan de effecten, en dat NeoMed IV en NeoMed V, als general partners van hun partnerships, de stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap naar eigen goeddunken uitoefenen bij gebrek aan specifieke instructies. Het vorig aantal stemrechten dat werd kennisgegeven door NeoMed IV en NeoMed V bedroeg, respectievelijk, 2.853.673 en 1.342.968, ofwel 4.196.641 in totaal.
  • GRAC Société Simple (“GRAC“) (handelend als persoon die alleen kennisgeeft) heeft de Vennootschap door middel van een kennisgeving van 30 januari 2020 gemeld dat de deelneming van GRAC de drempel van 5% van de uitstaande stemrechten van de Vennootschap heeft overschreden. De kennisgeving verduidelijkt voorts dat GRAC niet gecontroleerd wordt door een andere entiteit of holding.

 

Voor toegang tot kopieën van bovengenoemde transparantiekennisgevingen wordt verwezen naar de website van Sequana Medical (www.sequanamedical.com).

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

Sequana Medical

Lies Vanneste, Director IR

Tel: +32 498 05 35 79

Email: IR@sequanamedical.com

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Marieke Vermeersch, Sukaina Virji, Melissa Gardiner

Tel: +44 203 709 5000

Email: sequanamedical@consilium-comms.com

LifeSci Advisors

Chris Maggos

Tel: +41 79 367 6254

Email: chris@lifesciadvisors.com

 

Over Sequana Medical

Sequana Medical is een onderneming in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en het alfapump® platform ontwikkelt voor het behandelen van vochtophoping bij leveraandoeningen, maligne ascites en hartfalen. Vochtophoping is een snelgroeiende complicatie van gevorderde leverziekte veroorzaakt door NASH (niet-alcoholische steatohepatitis)-gerelateerde cirrose en een veel voorkomende complicatie bij hartfalen. De Amerikaanse markt voor de alfapump als gevolg van NASH-gerelateerde cirrose zal naar verwachting de komende 10-20 jaar meer dan €3 miljard bedragen. De markt in hartfalen voor de alfapump DSR wordt geschat op meer dan €5 miljard tegen 2026 in de VS en EU5. Beide indicaties maken gebruik van de alfapump van Sequana Medical, een uniek, volledig geïmplanteerd draadloos systeem dat automatisch vloeistof vanuit de buik in de blaas pompt, waar het op natuurlijke wijze wordt verwijderd via urinering.

In de VS, de belangrijkste groeimarkt van de onderneming, heeft de FDA de alfapump een breakthrough device status verleend. De Noord-Amerikaanse pivotale studie (POSEIDON) in terugkerende en refractaire ascites als gevolg van levercirrose is aan de gang, met tussentijdse resultaten verwacht in H2 2020, en een commerciële lancering in de VS is gepland voor H1 2022. In Europa is de alfapump CE-gemarkeerd voor het behandelen van refractaire ascites als gevolg van levercirrose en maligne ascites en is opgenomen in belangrijke klinische praktijkrichtlijnen. Tot nu toe zijn meer dan 750 alfapump toestellen geïmplanteerd. Voortbouwend op haar bewezen alfapump platform, ontwikkelt Sequana Medical alfapump DSR (Direct Sodium Removal of directe natrium verwijdering), een baanbrekende, gepatenteerde aanpak voor vochtophoping door hartfalen. Klinisch proof-of-concept werd bereikt in een eerste studie bij mensen met een enkelvoudige dosis DSR en een alfapump DSR studie met herhaalde doses bij patiënten met hartfalen is aan de gang met resultaten verwacht in Q2 en Q3 2020.

De hoofdzetel van Sequana Medical is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is beschikbaar op de website www.sequanamedical.com.

 

Belangrijke Regelgevende Disclaimers:

De alfapump heeft nog geen reglementaire goedkeuring ontvangen in de VS en Canada. Elke verklaring in dit persbericht over veiligheid en werkzaamheid van de alfapump is niet van toepassing op de VS en Canada, omdat de pomp momenteel in deze landen klinisch onderzocht wordt. DSR-therapie en alfapump DSR zijn nog in ontwikkeling en daarbij dient te worden opgemerkt dat elke verklaring in dit persbericht over veiligheid en werkzaamheid voortvloeit uit preklinische studies en lopende klinische onderzoeken die nog moeten worden voltooid. Er is geen link tussen DSR-therapie, alfapump DSR en lopende onderzoeken met het alfapump-systeem in Europa, de VS en Canada.

Download het volledige persbericht

Related Posts

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN