Disclaimer

Het alfapump®-systeem is momenteel niet goedgekeurd in de Verenigde Staten of Canada. In de Verenigde Staten en Canada wordt het alfapump®-systeem momenteel klinisch onderzocht (POSEIDON-studie) en wordt het bestudeerd bij volwassen patiënten met refractaire of terugkerende ascites als gevolg van levercirrose. DSR®-therapie is nog in ontwikkeling en er dient te worden opgemerkt dat eventuele verklaringen met betrekking tot veiligheid en efficiëntie voortkomen uit lopende preklinische en klinische onderzoeken die nog moeten worden afgerond. Er is geen verband tussen de DSR®-therapie en de lopende onderzoeken met het alfapump®-systeem in Europa, de Verenigde Staten of Canada.

Mededeling tijdens de stabilisatieperiode

Gent, BELGIË 1 maart 2019 In het kader van het eerste openbaar aanbod van nieuwe aandelen

van Sequana Medical NV (“Sequana Medical” of de “Vennootschap“), met de toelating van al haar aandelen tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder het symbool “SEQUA” (de “Aanbieding“), werd KBC Securities NV/SA aangesteld door de Vennootschap als stabilisatiemanager (de “Stabilisatiemanager“).

Volgend op de start van de Stabilisatieperiode op 11 februari 2019, geeft KBC Securities (contactpersoon: Stephanie Van Heyste, telefoonnummer: +32 2 429 98 43) hierbij kennis van het feit dat de Stabilisatiemanager stabilisatie (in de zin van Artikel 3.2(d) van de Verordening Marktmisbruik (EU 596/2014)) heeft ondernomen van de volgende effecten in het kader van de Aanbieding:

Emittent:Sequana Medical NV
Effecten:Effecten: Gewone aandelen (BE0974340722)
Grootte van de Aanbieding:3.235.294 gewone aandelen zonder nominale waarde
Aanbiedingsprijs:EUR 8,50 per aandeel
Regulated market:Euronext Brussels
Ticker:SEQUA
Stabilisation Manager:KBC Securities NV/SA

 

Transacties betreffende de stabilisatie(1):

DatumHoeveelheidPrijs (EUR)Aantal
transacties
Plaats van stabilisatie
20/02/20192006,5003Euronext Brussels
20/02/2019506,4802Euronext Brussels
20/02/20193006,4402Euronext Brussels
20/02/20194006,4002Euronext Brussels
20/02/20193006,3003Euronext Brussels
20/02/20191006,2601Euronext Brussels
20/02/20192006,2003Euronext Brussels
20/02/2019256,1601Euronext Brussels
20/02/20192006,1001Euronext Brussels
20/02/20192006,0001Euronext Brussels
DAGTOTAAL
20/02/2019
1.9756,30219Euronext Brussels
21/02/2019126,6201Euronext Brussels
21/02/20191626,4405Euronext Brussels
DAGTOTAAL
21/02/2019
1746,4526Euronext Brussels
22/02/2019506,5001Euronext Brussels
22/02/20192006,4001Euronext Brussels
DAGTOTAAL
22/02/2019
2506,4202Euronext Brussels
25/02/20192006,4001Euronext Brussels
25/02/20192006,2001Euronext Brussels
25/02/20191006,3001Euronext Brussels
DAGTOTAAL
25/02/2019
5006,3003Euronext Brussels
26/02/20191506,2802Euronext Brussels
26/02/20191006,1001Euronext Brussels
26/02/20195006,0004Euronext Brussels
26/02/20192005,9801Euronext Brussels
26/02/20194005,9002Euronext Brussels
DAGTOTAAL
26/02/2019
1.3506,00610Euronext Brussels
27/02/2019506,3202Euronext Brussels
27/02/2019506,2602Euronext Brussels
27/02/2019506,0001Euronext Brussels
DAGTOTAAL
27/02/2019
1506,1935Euronext Brussels
28/02/20192056,3002Euronext Brussels
DAGTOTAAL
28/02/2019
2056,3002

Noot
(1) Alle data in de voorgaande tabel werd verstrekt door de Stabilisatiemanager.

Banken betrokken bij de Aanbieding:

KBC Securities NV/SA en Kempen & Co N.V. traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners in de Aanbieding, met Mirabaud Securities Limited als Lead Manager.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Sequana Medical

Lies Vanneste
Director IR
Tel: +32 (0) 498 05 35 79
Email: IR@sequanamedical.com

Consilium Strategic Communications

Alexandra Harrison, Marieke Vermeersch, Sukaina Virji
Tel: +44 (0) 203 709 5000
Email: sequanamedical@consilium-comms.com

Over Sequana Medical

Sequana Medical is een vennootschap in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt en zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende behandelingsoplossingen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites en andere vochtbalansproblemen te behandelen.

Sequana Medical’s alfapump® is een volledig implanteerbaar, programmeerbaar, draadloos opgeladen, batterij-gevoed systeem dat CE-gemarkeerd is voor de behandeling van i) refractaire ascites (chronische vochtophoping in de buik) als gevolg van levercirrose en ii) maligne ascites (met een levensverwachting van zes maanden of minder). Het aantal patiënten met refractaire ascites door levercirrose zal naar verwachting dramatisch toenemen als gevolg van de toenemende prevalentie van NASH (Non-Alcoholische Steatohepatitis).

Meer dan 650 alfapump® systemen zijn geïmplanteerd en sinds april 2018 is de alfapump® opgenomen in de EASL (European Association for the Study of the Liver) klinische praktijkrichtlijnen voor gedecompenseerde cirrose. In januari 2019 verleende de FDA Breakthrough Device status voor de alfapump® voor de behandeling van recurrente of refractaire ascites ten gevolge van levercirrose. De “alfapump® MOSAIC North American IDE feasibility study” bij patiënten met refractaire of recurrente ascites ten gevolge van levercirrose is voltooid en de resultaten werden gepresenteerd op de AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) jaarlijkse bijeenkomsten in oktober 2017 en november 2018. De alfapump® heeft in de VS nog geen reglementaire goedkeuring gekregen.

De alfapump® is een van de eerste veilige en effectieve alternatieven op lange termijn voor groot- volumeparacentesis (“Large Volume Paracentesis”), die een langdurige, invasieve en pijnlijke procedure is, die alleen symptomatische verlichting op korte termijn biedt, ziekenhuisbezoeken vereist en een aanzienlijke belasting vormt voor de gezondheidszorg en de levenskwaliteit van de patiënt. Door automatisch en continu ascites te verplaatsen naar de blaas, waar het lichaam het op natuurlijke wijze elimineert door urinering, voorkomt de alfapump® vochtophoping en de mogelijke complicaties ervan, waardoor de levenskwaliteit en voeding van de patiënt wordt verbeterd en de ziekenhuisbezoeken en de kosten van de gezondheidszorg mogelijk worden verlaagd. De alfapump®- DirectLink technologie stelt artsen in staat om informatie over de pompprestaties te ontvangen en patiënten die door de alfapump® worden behandeld effectiever te behandelen.

Sequana Medical is bezig met de ontwikkeling van de alfapump® DSR, gebouwd op het bewezen alfapump® platform, om een handig en volledig implanteerbaar systeem voor Direct Sodium Removal-therapie (“DSR-therapie”) te leveren, een vernieuwende en gepatenteerde aanpak voor de behandeling van volumeoverbelasting bij hartfalen. Gegevens uit studies bij dieren, gepresenteerd op EuroPCR 2018 en HFSA 2018, geven aan dat DSR-therapie effectief en veilig is. Een eerste studie bij mensen voor DSR therapie is lopende. De behandeling van volumeoverbelasting bij patiënten met diuretica-resistent hartfalen is een grote klinische uitdaging. Er zijn naar schatting één miljoen ziekenhuisopnames als gevolg van hartfalen in de VS per jaar, waarvan 90% het gevolg zijn van symptomen van volumeoverbelasting. De geschatte kosten van hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames in de VS bedragen 13 miljard dollar per jaar.

Sequana Medical is gevestigd in Gent, België. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sequanamedical.com.

Belangrijke Reglementaire Disclaimer

Elke verklaring in dit persbericht over de veiligheid en doeltreffendheid van de alfapump® is niet van toepassing op de VS en Canada, aangezien het toestel momenteel klinisch wordt onderzocht in deze gebieden.

Belangrijke Informatie

Dit bericht vormt geen en maakt geen deel uit van een aanbod of een uitnodiging om aandelen van de Vennootschap te verkopen of uit te geven, noch een verzoek van een aanbod om aandelen van de Vennootschap te kopen of erop in te schrijven. Elke aankoop van of inschrijving op aandelen in de Vennootschap die uitgegeven moeten worden in verband met de voorgenomen aanbieding zou moeten worden gedaan op basis van de informatie die vervat is in het prospectus met betrekking tot de voorgenomen aanbieding en enige aanvulling daarop, naargelang het geval (het “Prospectus”).

Dit bericht is geen prospectus. De informatie in dit bericht is louter ter informatie en pretendeert niet volledig te zijn. Beleggers zouden enkel mogen inschrijven op enige effecten waarnaar in dit document verwezen wordt, op basis van de informatie die vervat is in het Prospectus. Het Prospectus bevat gedetailleerde informatie over de Vennootschap en haar management, de risico’s verbonden aan een belegging in de Vennootschap, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens. Dit bericht kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of beleggingsbeslissing.

Dit bericht is niet bestemd voor verspreiding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de VS of Amerikaanse personen in de zin van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “U.S. Securities Act”). Het vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbieding of verzoek om effecten te kopen of erop in te schrijven in de VS. De aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de U.S. Securities Act en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de VS, behalve krachtens een vrijstelling van, of transacties die niet onderworpen zijn aan, de registratievereisten van de U.S. Securities Act. De Vennootschap heeft geen enkel gedeelte van de voorgenomen aanbieding van de aangeboden aandelen geregistreerd in de VS, en heeft niet de intentie een openbare aanbieding van aandelen uit te voeren in de VS.

Dit bericht is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (“EER”), op België na, die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG en de wijzigingen daaraan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER, en samen met enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER, de “Prospectusrichtlijn”). Verder is dit bericht in het Verenigd Koninkrijk enkel bestemd voor en gericht aan (i) personen met professionele ervaring met zaken in verband met beleggingen die binnen de definitie vallen van “investment professionals” van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”), (ii) vermogende entiteiten, enz. die binnen Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order vallen en (iii) alle overige personen aan wie dit volgens de wet mag worden meegedeeld (al deze personen worden samen de “relevante personen” genoemd). De voorgenomen aanbieding, al naargelang het geval, zal enkel ter beschikking worden gesteld van, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op effecten, of deze aan te kopen of op enige andere manier te verkrijgen, zal enkel worden aangegaan met de relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van of vertrouwen op dit bericht en de inhoud ervan.

Dit bericht en de informatie hierin vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot aankoop van effecten van de Vennootschap en vormt geen prospectus of soortgelijke mededeling in de zin van artikel 752, 652a en/of 1156 van de Zwitserse Codex Verbintenissen (“Swiss Code of Obligations”) of een noteringsprospectus in de zin van de noteringsregels van de “SIX Swiss Exchange”.

Dit bericht en de informatie hierin zijn niet bestemd voor publicatie, verspreiding of vrijgave in of naar de VS, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dit wettelijk verboden zou zijn.

Het beleggen in de effecten waarop dit bericht betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een significant risico op verlies van het volledige belegde bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, moeten een erkend expert raadplegen die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies over zulke beleggingen. Dit bericht vormt geen aanbeveling wat de voorgenomen aanbieding betreft. De waarde van de aandelen kan stijgen of dalen. Potentiële beleggers moeten een professionele adviseur raadplegen omtrent de geschiktheid van de voorgenomen aanbieding voor de betrokken persoon.

Er werd door de Vennootschap geen actie ondernomen die een aanbod van aandelen van de Vennootschap of het bezit of de verspreiding van deze materialen of elk ander aanbiedings- of publiciteitsmateriaal in verband met zulke aandelen in eender welke jurisdictie, op België na, waar actie daartoe vereist is, zou toelaten. De vrijgave, publicatie of verspreiding van deze materialen in sommige jurisdicties kan wettelijk worden beperkt en daarom moeten personen in zulke jurisdicties waarin zij worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid zich informeren over deze restricties en deze restricties in acht nemen. De uitgifte, de inschrijving op of de aankoop van aandelen van de Vennootschap kunnen onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke of statutaire restricties in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk als personen de voorgenoemde restricties niet naleven.

De inhoud van dit bericht bevat mededelingen die “toekomstgerichte mededelingen” zijn, of geacht kunnen worden te zijn. In bepaalde gevallen kunnen toekomstgerichte mededelingen worden geïdentificeerd aan de hand van het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden “meent”, “raamt”, “anticipeert”, “verwacht”, “neemt voor”, “kan”, “zal”, “is van plan”, “blijven”, “doorlopend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “doel”, “zoeken” of “moeten” of, in ieder geval, aan de hand van hun negatieve vorm of andere variaties of vergelijkbare terminologie of door discussies over strategieën, plannen, doelstellingen, streefdoelen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of voornemens. Toekomstgerichte mededelingen omvatten mededelingen met betrekking tot de voornemens, meningen of huidige verwachtingen van de Vennootschap omtrent, onder meer, haar operationele resultaten, vooruitzichten, groei, strategieën en dividendbeleid en de sector waarin de Vennootschap actief is. Door hun aard gaan toekomstgerichte uitspraken gepaard met gekende en onbekende risico’s en onzekerheden. Er kunnen zich van tijd tot tijd nieuwe risico’s voordoen en het is niet mogelijk voor de Vennootschap om alle dergelijke risico’s te voorspellen. De Vennootschap kan ook de invloed van al deze risico’s op haar activiteiten niet inschatten, noch de mate waarin enige risico’s of de combinatie van risico’s en andere factoren er toe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van diegene die opgenomen zijn in enige toekomstgerichte mededelingen. Toekomstgerichte mededelingen zijn geen waarborg voor toekomstige prestaties. Gelet op deze risico’s en onzekerheden mag de lezer niet op toekomstgerichte uitspraken vertrouwen als een voorspelling van eigenlijke resultaten. Onverminderd de verplichtingen van de Vennootschap krachtens de wetgeving met betrekking tot de bekendmaking en permanente informatie, is de Vennootschap niet van plan om, noch voelt ze zich verplicht, om toekomstgerichte uitspraken up-to-date te houden.

KBC Securities NV/SA, Kempen & Co N.V. en Mirabaud Securities Limited (de “Underwriters”) handelen voor de Vennootschap en niemand anders met betrekking tot de Aanbieding, en zullen aan niemand anders dan de Vennootschap verantwoording moeten afleggen over het verstrekken van bescherming aan hun respectievelijke cliënten en het verstrekken van advies in het kader van de aanbieding.

In verband met de Aanbieding treedt KBC Securities NV/SA op als Stabilisatiemanager namens de Underwriters en mag ze gedurende een periode van maximaal 30 dagen vanaf de Noteringsdatum (de “Stabilisatieperiode”) transacties verrichten die de prijs van de aandelen of enige opties, warranten of rechten met betrekking tot, of ander belang in, de aandelen of andere effecten van de Vennootschap, stabiliseren, handhaven of op een andere wijze beïnvloeden. Deze activiteiten zouden de marktprijs van de aandelen op een hoger niveau kunnen ondersteunen dan datgene wat anders zou kunnen gelden. Stabilisatie zal niet worden uitgevoerd boven de Aanbiedingsprijs. Dergelijke transacties zouden kunnen worden uitgevoerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, op de parallelmarkten (“over-the-counter markets”) of op een andere wijze. De Stabilisatiemanager en zijn vertegenwoordigers zijn niet verplicht om enige van deze activiteiten uit te voeren en als zodanig bestaat er geen zekerheid dat deze activiteiten zullen worden ondernomen; als toch enige van deze activiteiten worden ondernomen, dan mogen de Stabilisatiemanager of zijn vertegenwoordigers enige van deze activiteiten te allen tijde stopzetten en ze moeten eindigen aan het einde van de bovenvermelde periode van 30 dagen. Binnen vijf werkdagen na het einde van de Stabilisatieperiode, zal de volgende informatie publiek worden gemaakt in overeenstemming met artikel 5, §2 van het Belgisch Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken: (i) of al dan niet stabilisatie heeft plaatsgevonden; (ii) de datum waarop stabilisatie werd aangevangen; (iii) de datum waarop stabilisatie het laatst heeft plaatsgevonden; (iv) de prijsvork waarbinnen stabilisatie heeft plaatsgevonden, voor elke datum waarop stabilisatietransacties werden uitgevoerd; en (v) de uiteindelijke omvang van de Aanbieding, inclusief het resultaat van de stabilisatie en, in voorkomend geval, de uitoefening van de

Overtoewijzingswarrant.

Related Posts

PERSBERICHTEN

INSCHRIJVEN OP ONZE PERSBERICHTEN